Velkomen til Radar Digital

Nettstaden er delt i to hovuddelar. Den eine delen inneheld den digitale boka. Her kan du lese eller høyre lydversjon av teksten.

Den andre delen inneheld diverse aktivitetar (kjeldeoppgåver, test deg sjølv, videoklipp osv.). Du kan heile tida flytte deg mellom bok og aktivitetar.

Du vel bok eller aktivitetar ved å klikke på fanene øvst til høgre.


Heildigitalt læreverk
Radar Digital er eit heildigitalt læreverk i samfunnsfag vg1 og vg2. Læreverket byggjer på boka Radar og består av nettstad med tilpassa tekstar, oppgåver, videoklipp, lydversjon av tekstane og diverse ressursar. Radar Digital består av godt utprøvde tekstar, oppgåver og opplegg. Lærarsidene har omfattande ressursar til undervisning og førebuingar.

Skuleåret 2011/2012 og 2012/2013 er nettstaden gratis og tilgjengeleg for alle. Nettstaden blir lagt ned 1. september 2013.

Ta kontakt for meir informasjon
Ta kontakt på epost radardigital@cappelendamm.no.

preload